MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý TRONG CÔNG TÁC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ, NGHIỆM THU PCCC

nghiệm thu PCCC, thẩm duyệt thiết kế
Thẩm duyệt thiết kế pccc, nghiệm thu công an pccc tại Hải dương theo nghị địnhsố 136/2020/NĐ-CP mới nhất.
Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Nghị định số 136/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới về công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC cần phải lưu ý.

Nội dung bài viết

1. Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế PCCC

a. Yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy khi lập quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng các khu chức năng (Điều 10) ngoài đối tượng phải bảo đảm an toàn phòng cháy, bao gồm: cụm công nghiệp, khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch như khu du lịch (sinh thái), khu đào tạo.

b. Khái niệm về công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy trước đây được quy định tại Thông tư hướng dẫn Nghị định, hiện nay được đưa

vào khoản 2, Điều 13 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP. Theo đó kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để xem
xét, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

c. Đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy quy định khoản 3, Điều 13

– Quy mô các công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC tại phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP được xác định theo chiều cao nhà hoặc tổng khối
tích của các hạng mục có tính chất nguy hiểm cháy nổ.
Thiết kế phòng cháy chữa cháy

Thẩm duyệt thiết kế pccc tự động

d. Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy quy định khoản 4, Điều 13

– Thành phần hồ sơ nộp đề nghị góp ý đối với hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC được quy định phù hợp với thực tế, theo hướng
dễ thực hiện hơn đối với các cá nhân, tổ chức trong quá trình nộp hồ sơ thủ tục hành chính đối với có một số dạng công trình không thể có đủ các giấy
pháp lý như chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng chỉ quy hoạch.
– Bổ sung quy định chi tiết về việc nộp hồ sơ trong trường hợp đề nghị thẩm duyệt thiết kế cải tạo, điều chỉnh về PCCC.

e. Nội dung thẩm duyệt thiết kế PCCC quy định khoản 5, Điều 13

– Bổ sung nội dung cho phép chủ đầu tư thực hiện thẩm duyệt riêng phần lắp đặt mới hoặc cải tạo của hệ thống,
thiết bị phòng cháy và chữa cháy đối với
công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định.

f. Nộp và thông báo kết quả xử lý hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC (khoản 6, 7, 8 Điều 13)

tục hành chính theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP là 01 bộ (trước đây là 02 bộ).
Đồng thời bổ sung hình thức nộp hồ sơ và thông báo kết quả xử lý hồ sơ
tại cổng dịch vụ công của cấp có thẩm quyền hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích,
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân để thuận tiện trong
quá trình thực hiện của các đơn vị.

g. Lưu trữ hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC quy định khoản 11, Điều 13 quy định

tệp tin (file) bản chụp hoặc bản sao hồ sơ được đóng dấu đã thẩm duyệt (đồng thời giao trách nhiệm scan, chụp hồ sơ cho chủ đầu tư).

h. Phân cấp thẩm duyệt thiết kế về PCCC đã được đưa vào khoản 12, Điều 13, trong đó bổ sung đối tượng

“Đồ án quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất,

khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch trên địa bàn quản lý” thuộc thẩm quyền của

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh.

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan Công An PCCC và CHCN Hải dương và các đơn vị khác

a. Bổ sung quy định trách nhiệm của chủ đầu tư quy định khoản 1, Điều 14

– Cung cấp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện

giao thông cơ giới cho đơn vị quản lý, vận hành khi đưa công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử

dụng để xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

– Xuất trình hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện

giao thông cơ giới khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

b. Bổ sung quy định trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công xây

dựng công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của cơ

quan Cảnh sát PCCC (khoản 6, Điều 14).

3. Nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

a. Nghiệm thu từng phần, nghiệm thu từng giai đoạn quy định khoản 1, Điều 15:

Làm rõ quy định về việc chủ đầu tư quyết định nghiệm thu từng phần công

trình trong trường hợp khu vực được nghiệm thu đủ điều kiện vận hành độc lập,
bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy và phải được cơ quan
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra kết quả nghiệm thu và cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu trước khi đưa phần công trình đó vào sử
dụng.

b. Thành phần hồ sơ nghiệm thu về PCCC quy định khoản 2, Điều 15: Bổ sung thành phần hồ sơ nghiệm thu về PCCC “Bản sao Giấy xác nhận đủ điều

kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn giám sát (nếu có), đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy”.
Lắp đặt hệ thống pccc spinek tại Hải Dương

Thẩm duyệt thiết kế pccc cho hệ thống vách tường

c. Nộp và thông báo kết quả xử lý hồ sơ nghiệm thu về PCCC quy định khoản 4, 5, 6 Điều 15:
Bổ sung quy định về việc nộp hồ sơ nghiệm thu về PCCC
trước khi cơ quan Cảnh sát PCCC tổ chức kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư.
Ngoài ra bổ sung hình thức nộp trực tuyến tại Cổng Dịch
vụ công của cấp có thẩm quyền hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân.
d. Bổ sung quy định việc trả lại hồ sơ nghiệm thu về PCCC cho chủ đầu tư sau khi cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC (khoản 8, Điều
13)
e. Khoản 9, Điều 13 khẳng định rõ văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
của cơ quan Cảnh sát PCCC chỉ là căn cứ để cơ
quan có thẩm quyền cấp phép đưa công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt
về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy vào sử
dụng (không phải là văn bản cuối cùng để chấp thuận đưa công trình vào sử dụng).
4. Phụ lục IX Nghị định quy định rõ về biểu mẫu văn bản đề nghị Thẩm duyệt thiết kế pccc, n
ghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư để hướng dẫn cụ thể về
nội dung biểu mẫu./.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANO
VPGD: Thanh Xá, Liên Hồng, Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, Thành phố Hải Dương
Hotline: 0941 458 666 -0912 815 114

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *