Bảo Trì Hệ Thống PCCC Tại Gia Lộc

Bảo trì hệ thống PCCC taị Gia Lộc Hải Dương

Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng bảo trì hệ thống PCCC tại Gia Lộc Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.  Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định. Chi tiết thi hành một…

Bảo dưỡng thiết bị PCCC nhà xưởng tại Hải Dương

Các nhà xưởng bắt buộc phải trang bị hệ thống PCCC theo quy định. Đảm bảo kịp thời xử lý sự cố cháy tại chỗ, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do các đám cháy gây ra trong thời gian chờ đợi lực lượng PCCC tiếp cận. Bảo dưỡng hệ thống PCCC là điều…

Bảo trì hệ thống PCCC cho chung cư tại Hải Dương

Bảo trì hệ thống PCCC cho chung cư là công việc cực kỳ quan trọng. Được tiến hành nhằm mục đích kiểm tra toàn bộ hệ thống và khắc phục các lỗi phát sinh. Hệ thống PCCC không được bảo trì thường xuyên hoàn toàn. Có thể không hoạt động khi có tình huống cháy…

Bảo dưỡng hệ thống PCCC cho khách sạn tại Hải Dương

Tại sao phải trang bị đầy đủ hệ thống PCCC cho khách sạn? Yếu tố chủ quan Khách sạn là nơi được trang bị nhiều thiết bị điện. Nếu một thiết bị xảy ra sự cố chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống. Chưa kể cháy nổ vì chập điện có thể xảy ra…

Bảo trì chữa cháy bếp tại Hải Dương

Bảo trì hệ thống bếp Hải Dương

Hệ thống chữa cháy bếp tại Hải Dương Hệ thống chữa cháy Range Guard là hệ thống rất phổ biến. Cần thiết để chữa cháy cho khu vực nhà bếp. Bằng hóa chất ướt Range Guard chuyên dùng để chữa cháy đám cháy lớp K (dầu mỡ động thực vật). Hệ thống này chữa cháy…

Dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC tại Hải Dương

Dịch vụ bảo trì hệ thống pccc tại hải dương

Theo thông tư 52 và theo TCVN 5738/2001 có quy định rất rõ ràng một năm cần bảo trì hệ thống PCCC 1 năm là 1 lần và bảo trì kiểm tra định kỳ bình chữa cháy 3 tháng/ lần của nhà máy, cơ quan, xí nghiệp, 6 tháng/1 lần do đơn vị có nghiệp…